تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیمدوباره آسمانِ دیل پورا بو
سیا ابرانِ جی مهتاب کورا بو
ستاره دانه دانه رو بیگیفته
عجب ایمشب بساطِ غم جورا بو

ترجمه فارسی:
دوباره دل آسمان پر شده است
ابرهای سیاه مهتاب را کور کرده اند
روی تک تک ستاره ها پوشیده است
عجب امشب، بساط غم جور شده است

کد آهنگاینها بخش های ماندگار موسیقی تیتراژ سریال پس از باران است که با صدای فریدون پوررضا ماندگار تر شد... او دیروز به خاطر شدت گرفتن بیماری آسم از دنیا رفت... سفر های مکررش به جای جای گیلان برای شنیدن و ثبت و ضبط آواهای محلی تالش و گالش و گیلک، و تغییرات آب و هوایی بسیار این مناطق، شاید دلیل بروز این بیماری بود.
موسیقی گیلان را او زنده کرد اما مدتی بود که از او خبری نداشتیم و ناگهان اینگونه خبرش را آوردند و چه زیبا که باز یاد نوای عتیقه اش در تیتراژ آن سریال افتادیم که انگار برای همین لحظه های وداع خودش خوانده بود
روحش شاد اما کاش ما بیشتر از بزرگانمان احوال پرسی کنیم و بیشتر یادشان باشیم... نه اینکه بمانیم تا اینگونه خبرها را ازشان بشنویم و آهی بکشیم و دیگر هیچ!
 راستی کسی از ناصر مسعودی خبر ندارد؟ هر جا که هست، سلامت باشد.


نوع مطلب : متن