تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم

یه عمره داریم، میشنویم توهین/ از هرچی دشمن، از هرچی بد دین
اونا تا دیروز، به ما می گفتن، بد و بیراهو/ بما شیعه ها، که یاد گرفتیم، از شما راهو
ما هم نگفتیم، جوابشون رو/ دادیم به الله، حسابشون رو
خدا می دونه، ماها یه ذره، دلمون پر نیس، واسه خودمون/ دلا گرفته، از اینکه بی ربط، می گن به مولا، به سرورامون

آره آقاجون، ما خوب نبودیم/ اونجور که باید باشیم، نبودیم
گناه ما بود، با ما بد بودن/ ما رفتیم کنار، شما رو زدن!

خودت می دونی، کارامون گیره/ حرفامون واسه، امروزه دیره
حرف ما دیره، نه حرف شماس/ شما بزرگی، تقصیر ماهاس
حاجی مون هنوز، روی منبره/ نمیاد پایین، با ما بپره
کنار ماها، راه بیاد بره/ دوتا جک بگه، دوتا اخم کنه، اگه کج می ریم، تذکر بده
نشسته بالا، دستورات میده/ حاجی اون بالا، معلومات میگه/ از شما میگه/ از خدا میگه
ولی وقتیکه، فرود اومدش/ سوار بنز مشکی شون شدش
این صحنه ها رو، چش اونم دید، چش منم دید/ تناقضا رو، یکی زیاد و یکیمون کم دید
اونی که عقلش، هنوز نپخته/ همه چیزا رو، بهم می دوخته
میگه این حاجی، از نقی میگه/ پس امام نقی، اینجوری میره؟!
خدا نیاره اگه بفهمه، که وضع ماها، از این بدتره/ اون موقع میگه، اینا باز کمه! امام شما از این بدتره!

آره آقاجون، ما خوب نبودیم/ اونجور که باید باشیم، نبودیم
گناه ما بود، با ما بد بودن/ ما رفتیم کنار، شما رو زدن!

***
امامِ نقی، مه متقی، سلام بر شما، علی النقی/ عاشقت مائیم، دوستتون داریم، برن جهنم، هرچی مابقی
قول می دیم آقا، که ما افسرا، باشیم با شما/ نذاریم یه وقت، بی جواب باشن، دشمن و شقی


نوع مطلب : متن