تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم

پوستری برای آهنگ دیس رپ «حکم ارتداد» در جواب آهنگ شاهین نجفی، که توسط گروه صدای میقات ساخته شده است.


لینک آهنگ:
http://sedayemighat.com/fa/audio-p.php?id=910222043045


نوع مطلب : تصویرسازی