تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم

این مطلب حاوی سه فیلم آموزشی از نحوه ایجاد تغییرات روی یک تصویر به وسیله فیلترهای کنتراست و رنگ در نرم افزار فتوشاپ است.
 
تغییر در کنتراست تصویر: (3.4 مگابایت)
http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://miladps3.persiangig.com/video/Amuzeshfilter1.wmv
 
قرار دادن فیلتر رنگ روی تصویر: (2.5 مگابایت)
http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://miladps3.persiangig.com/video/Amuzeshfilter2.wmv
 
تغییر در شدت رنگهای دلخواه در تصویر: (2.7 مگابایت)
http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://miladps3.persiangig.com/video/Amuzeshfilter3.wmv


فیلمها را دانلود کنید و ببینید و طبق آنها عمل کنید... با تمرین بیشتر این سه فیلتر روی عکسهای گوناگون، مهارت بهتری کسب کنید و تصویری با رنگهای دلخواه بسازید.

اگر سوالی دارید بپرسید...

نوع مطلب : فیلم آموزشی