تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم

نیمی از دانش به آنست که (بتوانی) بگویی نمی دانم... امام علی (علیه السلام)
(Half of the knowledge is (having ability) to say I don't know... Imam Ali (A.Shttp://miladps3.persiangig.com/image/imamali.jpg


نوع مطلب : تصویرسازی