تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم

برای آنهایی که هنوز دم از مذاکره با آمریکا می زنند و نصیحت رهبر عزیزمان را نمیشنوند که این روی خوش نشان دادن های دشمن، به مانند دستکشی مخملی بر روی دستی چدنی است...

http://media.afsaran.ir/siv318.jpg


نوع مطلب : کاریکاتور