تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم

در تفسیر ثعلبى از ابوذر روایت شده: روزى نماز ظهر را با پیامبر اكرم خواندم، مستمندی از مردم درخواست کمک كرد، كسى او را پاسخ نداد.
 فقیر گفت: خداوندا شاهد باش من در مسجد پیغمبر از مردم چیزى خواستم ، كسى توجه نكرد.
على (ع) در حال ركوع بود، با انگشتی كه انگشترى در آن بود اشاره کرد، فقیر جلو آمد و انگشتر را گرفت.

چیزی نگذشت آیه قرآن نازل شد:
همانا ولى شما خداوند است و فرستاده او و كسانى كه ایمان آورده و نماز را به پا داشته و زكوه خود را در حال ركوع مى پردازند. (سوره مائده – آیه55) 

این واقعه را بسیارى از پیشوایان تفسیر و حدیث تایید كرده اند مانند:
 1 - طبرى در تفسیرش ج 2 ص 165
 2- واحدى در اسباب النزول ص 147
3- فخر رازى در تفسیر كبیر جلد سوم ص 431
4- آلوسى در " روح المعانى جلد دوم ص.329
66 منبع را کتاب الغدیر ذکر کرده که این داستان و آیه مربوطه را در تاریخ اسلام تأیید کرده اند

کتاب الغدیر – باب آیات در شأن امام علی(ع) – نوشته علامه امینی


http://media.afsaran.ir/siRPxS.jpg


نوع مطلب : تصویرسازی