تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم

چه تصادف جالبی است امسال که سالروز شهادت سردار جنگل، در ماه شهادت اربابش اباعبدالله الحسین قرار گرفته... شیخ یونس فرزند میرزا بزرگ رشتی که مردم او را میرزا کوچک خان صدا میکردند، طلبه ای بود که دیدن ظلم به مردم و زیر پا گذاشتن احکام اسلامی را تاب نیاورد، پس قلم و عمامه را زمین گذاشت و اسلحه و لباس جنگ به تن کرد... نهضت جنگل را براه انداخت و در برابر تجاوز بیگانگان ایستاد... اما سر انجام یارانش حتی نزدیکترینشان یعنی دکتر حشمت، او را تنها گذاشتند و او همراه اندک یاران باقیمانده اش، همچون مرادش امام حسین علیه السلام، برای برپایی حکومت اسلام، شهید شد و سر از بدنش جدا کردند...

http://media.afsaran.ir/siN949.jpg

نوع مطلب : تصویرسازی