تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم

فیلم میسازند و در آن، کسانی که برای حفظ آرامش و امنیت کشورمان، از جانشان گذشته اند را شعبون بی مخ معرفی می کنند!!
مگر شعبون بی مخ برای دفاع از مردمسالاری دینی مبارزه میکرد؟!!
شعبون بی مخ همانی نیست که  با چراغ سبز استکبار، با چوب و چماغ و خشونت، به خیابان ها میریزد، اموال عمومی را به آتش میکشد، تا دولت برخاسته از رای مردم را سرنگون سازد؟

تقدیم به محمد نوری زاد

http://media.afsaran.ir/sisLUo.jpg

نوع مطلب : تصویرسازی