تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم

ما آن را در شب قدر پایین فرستادیم... و تو چه می فهمی که شب قدر چیست؟!
شب قدر، برتر از هزار ماه است... روح و فرشتگان در آن شب به اذن پروردگارشان فرود می آیند، برای انجام هر کاری... و آرامش و سلامتی تا صبح برقرار است.


http://miladps3.persiangig.com/image/Quran97.jpg

نوع مطلب : تصویرسازی