تبلیغات
بسم الله الرحمن الرحیم

او همیشه در محاصره لشکریان و در میان زندان بود... گاهی فکر می کنم شاید شیعیانش هم مانند دشمنانش، منتظر شهادتش بودند... اینها برای یاری آخرین حجت خدا و آنها برای کشتن بقیه الله...
شاید هیچ کدام از معصومین، مانند دو امام حسن، تحت شعاع اولیاء پس از خود نبودند... چه حکمتی است؟ نمی دانم


http://miladps3.persiangig.com/image/asgari.jpg

نوع مطلب : تصویرسازی